logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Statenice Stříbrná Lhota

Středokluky

Informace

Městský erb:

Středokluky_CoA

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Obec Středokluky se nachází asi 15 km západně od středu Prahy. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1316, kdy tuto ves drželi zemané ze Středokluk, za které se uvádějí roku 1318 Bohuslav z Vlčího a Středokluk, Heřman a Fridrich ze Středokluk. Tito zemané pak drželi většinu vsi s poplužním dvorem a tvrzí. Druhou menší část této vsi držela Svatovítská kapitula v Praze. V polovině 14. století získal větší část vši Pražský patricijský rod Velfloviců, který tuto ves držel až do konce 14. století. Další zápis o této vsi pochází z roku 1414, kdy je přímo zmiňována zdejší tvrz. V tomto roce právě odkázal Albert z Gryfštetu, který byl zetěm Pešly Velflovice, své dceři Kateřině, která svou část roku 1415 prodala Mikuláši z Okoře. To již ale začínala pomalu husitská revoluce, během které v roce 1420 byla zdejší tvrz spolu se vsí vypleněna a místní farář s kaplanem byli upáleni. Pražská obec následně darovala tuto ves s tvrzí rytíři Valkounovi, který měl splatit dluh 20 kop českých grošů Dorotě Hanuškové. Jelikož tento dluh ale splacen nebyl, tak získala tuto ves právě Dorota, po které ji zdědil její syn Jan. Touto dobou již byla zdejší tvrz opravena, jelikož když zdědili zdejší statek Jindřich a Markéta z Vrapic, kteří ji roku 1448 prodali Jindřichovi Čečkovi z Pakoměřic, který tuto ves již roku 1449 prodal Anně ze Schwarzenberku. Následně se majitelé zdejší vsi s tvrzí často střídali, a to až do 1. poloviny 16. století, kdy získal tuto ves s tvrzí rod Bezdružických z Kolowrat. Tento rod držel tuto ves až do roku 1623, kdy za účast na stavovském povstání jim byla tato vesnice zkonfiskována. Královská komora následně tuto ves prodala vévodovi Jindřichu Juliu Saskému, od kterého zakoupila tuto ves roku 1630 Johana Magdaléna Bezdružická z Kolowrat. Bohužel již v roce 1631 oblehlo zdejší ves s tvrzí vojsko Saského kurfiřta, které tuto ves s tvrzí vyplenilo a vypálilo. Poddaní, kteří se nazachránili útěkem byli pobiti. V roce 1645 takto vypleněný statek zakoupil řád Jezuitů od sv. Klimenta pro seminář sv. Václava v Praze. Ten tento statek držel až do konce 3. čtvrtiny 18. století, kdy byl Jezuitský řád zrušen. Následně v roce 1773 získali zdejší statek se zbytky tvrze, která nebyla již nikdy obnovena konvikt z Nového Města Pražského. Již v 18. století pak zmiňuje Sommer zdejší tvrz jako rozvaliny. Dodnes se pak tato tvrz nezachovala. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, kterou je do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1231 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edokluky

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Velká obec, kde se nachází řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Středokluky_-_boží_muka_u_Kalingerova_mlýna_(1)
IMG_8483
IMG_8468
IMG_8467
IMG_8493
IMG_8497
Kalingerův_mlýn_u_Středokluk_(1)
IMG_8477
IMG_8511
IMG_8453
IMG_8436
IMG_8448
IMG_8458
IMG_8517
IMG_8442