logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Senešnice dům čp. 3 kaplička

Senešnice - kaple

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Tato klasicistní kaplička byla vystavěna pro mě neznámým autorem někdy mezi lety 1848 – 1850. Kaplička byla vystavěna jako drobná stavba zakončená zvoničkou. V průběhu 2. poloviny 20. století pravděpodobně přestala tato kaplička být udržována a postupně chátrala. Nakonec se však dočkala v roce 1994 své rekonstrukce do současné podoby.

Zdroj: https://bojanovice.cz/historie/

Dojmy: Jednoduchá kaplička nacházející se v centru této vsi.

Mapa

Fotografie

×