logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Řevnice hrob vojáků Rudé Armády pomník obětem 1. světové války

Řevnice - kostel sv. Mořice

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Předchůdcem dnešního kostela byl nejspíše románský kostel, který je poprvé zmiňován roku 1253, kdy ho král Václav I. postoupil rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou. V jeho blízkosti stával ve středověku druhý, menší kostelík Nanebevzetí Panny Marie, postavený pravděpodobně poté, co Václav II. věnoval Řevnice cisterciáckému klášteru ve Zbraslavi (roku 1292). Oba kostely stály na jiném místě v areálu tohoto hřbitova až do poloviny 18. století, kdy byly již v tak špatném stavu, že musely být zbořeny. Nejdříve se přestala v roce 1747 konat mše v kostele sv. Mořice a začali se sloužit v kostele Panny Marie. Nakonec byly oba v roce 1749 zbořeny. Kostel sv. Mořice byl původně kostelem farním, ve druhé polovině 17. století se stal filiálním farního kostela v Dobřichovicích. Se stavbou nového barokního kostela podle plánů pro mě neznámého autora se započalo roku 1749, vysvětil ho 12. listopadu 1752 velmistr křižovnického řádu Julius František Waha, který zde sloužil i první mši. V roce 1842 musel být kostel opraven, neboť se v něm objevily trhliny (po dobu uzavření kostela se mše sloužily v umrlčí komoře). Generální oprava kostela proběhla v letech 1904–1905 podle projektu architekta Eduarda Sochora, který i rekonstrukce řídil. Poté se stal kostel opět (po asi 250 letech) kostelem farním. Patronem kostela je rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Kostel je jednolodní barokní stavba s věží. Vnitřní výzdoba kostela je převážně původní z 18. století. Freska nad presbytářem znázorňuje Nejsvětější trojici, které se klanějí představitelé světské i duchovní moci. Jedna ze dvou fresek nad chrámovou lodí zobrazuje nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou, druhá smrt sv. Mořice. V cípech klenebních polí jsou alegorie osmi ctností. Hlavní sloupový oltář je v horní části ozdoben sochou Panny Marie na trůně, po stranách stojí sochy sv. Floriána a sv. Šebestiána. Oltářní obraz od A. Wenzela z roku 1881 je kopií obrazu, který byl na zadní straně oltáře. Znázorňuje Krista podávajícího prapor sv. Mořici. Barokní kazatelna je vyzdobena reliéfem Krista, jak brání své ovce před šelmami. Z počátku 20. století pocházejí boční oltář Panny Marie, na protější straně stojící křtitelnice ze sliveneckého mramoru a sochy ve výklencích v zadní části kostela. Vyřezávané dubové lavice jsou z roku 1753. Zdobí je znaky křižovnického řádu, medailony s reliéfy světců a znaky cechů. V boční zdi věže je na jižní straně, asi jeden metr nad terénem, je druhotně zazděn kámen z červeného pískovce se znakem křižovnického řádu (šesticípá hvězda a kříž). Kámen velmi pravděpodobně pochází z původního středověkého kostela a po jeho zboření byl pietně umístěn do zdiva kostela nového. Kostel stojí uprostřed hřbitova, který již není používán (od doby, kdy byl založen nový hřbitov na kopci Šiberném, je nazýván starým hřbitovem). Samotný hřbitov je pak obehnaný barokní hřbitovní zdí a branou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mo%C5%99ice_(%C5%98evnice)

Zdroj: https://www.nockostelu.cz/kostel/3427/

Zdroj první fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Church_of_Saint_Maurice_(%C5%98evnice)

Dojmy: Zajímavý kostelík, kde jsem si musel jednu fotografii zapůjčit, jelikož nebyl kostel moc dobře vidět.

Mapa

Fotografie

×