logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Přestavlky Ptice

Psáry

Informace

Městský erb:

1024px-Psary_CZ_CoA

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Obec Psáry (německy Psar) se nachází asi 5 km severovýchodně od Jílového u Prahy. Kdy přesně byla tato ves založena nevíme, jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1088, kdy daroval král Vratislav čtyři zdejší lány a hrnčíře Vyšehradské kapitule. Již v této době byla vesnice rozdělena mezi několik majitelů. Ve 14. století získal část vsi Zbraslavský klášter, Karlova univerzita a Jaklík, který byl konšelem v Jílovém. Již v této době zde bylo několik poplužních dvorů. Právě na dvou těchto dvorech vyrostli dvě tvrze. První tvrz byla postavena v gotickém slohu na dvoře, který byl majetkem Karlovy univerzity. V roce 1417 daroval král Václav IV. Tento statek za věrné služby Zikmundovi Vokovi z Valdštejna. V tomto roce je také poprvé zmiňována zdejší tvrz. Jeho vdova Eliška z Uhlišť a Říčan darovala tuto tvrz svému druhému muži Mikuláši z Kněževsi. Když držel tento muž zdejší tvrz, tak došlo k několika sporům a tvrz se tak stala majetkem Jiřího z Poděbrad, který ji roku 1453 postoupil Václavu Valečovskému z Kněžmostu. Po něm získal statek Ladislav Pohrobek, který tuto část již roku 1454 vrátil do majetku univerzity Karlovy. Ta pak držela tuto část až do 17. století. V průběhu 2. poloviny 17 století zakoupil tuto část vsi Tomáš Multer z Rosenthal, od kterého tuto část dvora získal Emauzský klášter, který ji prodal roku 1684 hraběti Antonínu Gallasovi. Následně získal tuto část Bedřich z Trautmannsdorfu, který ji připojil definitivně k panství Břežany. Kdy však zdejší tvrz zanikla nevíme.

Druhá tvrz vznikla na majetku Jaklíka, který držel tuto část roku 1391. Od roku 1398 drželi tuto část vsi vladykové Kolmanové z Libře. Tento statek patřil Kolmanům až do roku 1549, kdy jej prodal Jiřík Kolman z Libře a to Václavu Služskému z Chlumu. V roce 1557 zakoupila tento díl Psár Anežka Strnadová z Kuřího, která jej prodala Všeslavu Liběchovskému z Liběchova. Právě tento muž při jednom dvoře vystavěl renesanční tvrz, která je poprvé zmiňována v roce 1573, kdy tuto část vsi s tvrzí prodal Markétě Vrábské z Liběchova. Po Markétě držel tuto část vsi s tvrzí Kryštof mladší Štampach ze Štampachu, kterého vystřídal Matyáš Pekárek z Poměšic a roku 1588 Mikuláš Hýzrle z Chodů. V roce 1592 zakoupil tuto tvrz Václav Homut z Harasova. Během třicetileté války však tento dvůr s tvrzí zpustl. V roce 1650 pak prodala vdova Anna Homutová dvůr s tvrzí Martinu Dubskému z Vitiněvsi. Následně však zdejší tvrz již nebyla nikdy obnovena a postupně zanikla. V roce 1706 se pak tato část Psár stala součástí statku Dobřejovice. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 4 154 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%A1ry

Zdroj: http://psary.cz/content/historie-psar

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, Slezsku a na Moravě- dr. František Holec

Dojmy: Velká obec, nacházející se severovýchodně od Jílového, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1393
IMG_1405
IMG_1399