logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Průhonice pomník obětem 1. světové války socha sv. Jana Nepomuckého

Průhonice - Průhonický park

Informace

Navštíveno: 18. 4. 2015

Historie: Zámecký park u zámku Průhonice je jeden z nejvýznamnějších zámeckých parků v Česku. Od roku 2010 je národní kulturní památkou. Park a jeho sbírky rostlin byly ve stejném roce zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedním z nejvýznamnějších majitelů zámku a panství Průhonice byl hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. S mimořádným estetickým citem zde vytvořil park, který představuje vrcholné dílo českého přírodně-krajinářského slohu. Historie zámeckého parku začala již v roce 1885, kdy začal hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca realizovat za pomoci zahradního architekta F. Thomayera a dendrologa C. Schneidera svou představu přírodně-krajinářského parku. Hraběte tehdy očarovalo členité a malebné údolí potoka Botiče. Postupně se mu podařilo přikoupit další pozemky a zvětšit původní rozlohu parku až na stávajících 220 ha. Rozšířením ploch rybníků, vybudováním jezů a přepadů vytvořil i zdařilé vodní dílo. Cekem zde tak bylo vytvořen park, ve kterém se nachází asi 150 druhů vzácných rostlin, které se zde nachází asi v 6000 exemplářích. Pro velkou finanční náročnost prodal Arnošt zdejší zámek s tímto zámeckým parkem roku 1927 Československému státu. Z něho přešel následně park do rukou Botanického ústavu akademie věd, který tento nádherný park spravoval i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1meck%C3%BD_park_Pr%C5%AFhonice

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Nádherný rozsáhlý a unikátní park, nacházející se v údolí potoka botič.

Mapa

Fotografie

×