logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Petrov Pohoří

Pikovice

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Pikovice jsou vesnice nacházející se asi 1 km severovýchodně od Hradištka. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1310. Další dokument o vesnici je z 27. března 1571, podle nějž Jan ze Šternberka prodal Jiříkovi Slepotickému „ves Sázavu, ves Pikovice, Louky, Podloučí, Měchenice, městečko Štěchovice, Brunšov, dvůr Třebenice, ves Hradiště a poplužní dvůr Chotouň“ za 2350 kop pražských. Celá oblast dnešní obce Hradiště pak jako celek vícekrát měnila vlastníka dědictvím nebou koupí. 13. října 1638 území získal Strahovský klášter, jehož tehdejší opat Kryšpín Fuk je známý svým projektem splavnění Vltavy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. Století se tato vesnice stala součástí obce Hradištko, kam spadá do současnosti. Od 20. let 20. století se stala oblast v okolí Pikovic centrem turistiky a trampingu. Byla vybudována Posázavská stezka, vzniklo množství rekreačních chat jak v trampském stylu, tak v chatařském. V roce 1924 byl schválen regulační a parcelační plán a zahájen prodej parcel k rekreační výstavbě, ve třicátých letech navázala vilová výstavba. V roce 1937 byla dokončena lávka přes Sázavu a téhož roku byla vesnice elektrifikována. Po kruté zimě roku 1939/1940 postihla vesnici ničivá povodeň. Následovalo vyvlastnění pozemků a 15. září 1942 nucené vysídlení kvůli zřízení vojenského cvičiště SS. Železniční provoz na posázavské trati byl za války zastaven, tunely byly využívány k účelům válečné výroby a jako kryty. Od 11. června 1945 se znovuusidlovali původní obyvatelé. Roku 1907 zde byl založen svaz požární ochrany, v roce 1946 fotbalový klub SK Pikovice, roku 1953 DSO Sokol Pikovice, roku 1958 se pikovická Osvětová jizba připojila k Osvětově besedě v Hradišti, v Pikovicích působil dramatický kroužek a Okrašlovací spolek. Dne 17. května 1989 byla založena místní organizace Českého svazu zahrádkářů. Roku 1946 založilo 13 zemědělců z Pikovic Jednotné zemědělské družstvo, to však brzy zaniklo. Koncem 70. let byla převážně svépomocí obyvatel někdejší hospoda U Dolejších přestavěna na samoobsluhu a závod veřejného stravování. Roku 1973 bylo na březích Sázavy vybudováno veřejné tábořiště. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 357 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pikovice

Dojmy: Větší vesnice, nacházející se severovýchodně od Hradištka, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

Pikovice,_hasičská_zbrojnice_a_zvonička_s_kapličkou_(01)
National_natural_monument_Mednik_(010)