logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Litovice pomník obětem 1. a 2. světové války

Litovice - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Tato kaple byla vytvořena pro mě neznámým autorem pravděpodobně někdy na počátku 19. století. Samotná kaplička byla vystavěna v klasicistním slohu a do kapličky byla umístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla vystavěna jako součást ohradní zdi zdejšího velkostatku. V roce 1902 byla zbořena zvonice, která se nacházela na Litovické vsi, a tak byla v témže roce vytvořena nový zvonička na této kapli. Zdejší zvon však byl dne 26. března 1942 zkonfiskován na válečné potřeby. Nový zvon byl pak do zvoničky umístěn ve 40. Letech 20. století na náklady manželů Růženy a Stanislava Burgrových. V této době byla tato kaplička i opravena. V 50. Letech 20. století byla zbořena ohradní zeď, na kterou tato kaplička navazovala. Kaplička následně pravděpodobně sešla, a tak byla v roce 1992 rekonstruována manželi Kačerovi. Poslední rekonstrukce se tato kaple dočkala v roce 2004, kdy sochu restaurovali opět manželé Kačerovi a kaple samotná byla zajišťována sochařem Janem Turským. Zajímavostí je že kaple od 20. Let 20. století nesla v kruhovém rámu letopočet 1620. K tomuto letopočtu se pak váže místní pověst, a to ta, že na tomto místě v roce 1620 se sloužila polní mše před bitvou na Bílé Hoře. Tato mše pak byla sloužena pro Císařské vojsko, které bylo touto mší povzbuzeno ke statečnosti a od tud táhlo do Jenče a následně přes Hostivice až pod svahy Bílé hory.

Zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/pamatky/kaple.htm

Dojmy: Krásná kaplička, která byla dříve součástí panského velkostatku.

Mapa

Fotografie

×