logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Kytín Lety

Letky

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Letky (německy Letek) byly původně vesnice. První písemná zmínka o Letkách je z roku 1052 ze zakládací listiny kostela svatého Václava ve Staré Boleslavi z dob vlády Břetislava I. V před husitské době tuto vesnici vlastnilo několik majitelů. Zatím co část vesnice od poloviny 12. století patřila klášteru Johanitů v Praze a od konce 13. století ji vlastnil Zbraslavský klášter. Druhou část vsi s poplužním dvorem vlastnili často se střídající zemané a Praští měšťané. Prvním známým majitelem této části vsi byl roku 1316 Zdeněk z Letek. Následně v roce 1347 vlastnil tuto ves Pražský měšťan Budek. Nakonec drželi tuto ves od konce 14. století zemané z Letek, kteří v této vsi vybudovali tvrz. Tato tvrz je pak poprvé zmiňována roku 1439, kdy byl tento statek prodáván. V roce 1464 prodal Albert z Letek tuto ves Janu Štěpánovi mladšímu ze Záhořan. Již při tomto prodeji je tvrz zmiňována jako zbořena. Následně se majitelé často střídali až do roku 1568, kdy bratři Jan, Václav a Karel Vlkovi z Kvítkova a Letky tuto ves prodali Zikmundovi Kropáčovi z Krymlova, což byl člen bohatého měšťanského rodu ze Starého Města Pražského. Tento měšťanský rod v průběhu 16. století zdejší tvrz obnovil. Ještě roku 1631 při dělení majetku byla zdejší tvrz zmiňovaná, ale roku 1650 se uvádí jako pustá. Tento tehdy zpustlý statek zakoupili od tohoto měšťanského rodu Jezuité, kteří tuto vesnici připojili k Tuchoměřickému panství, kam spadala až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Po zrušení patrimoniální správy se tato ves stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1930, kdy se stala součástí obce Libčice nad Vltavou. Nakonec přestala tato vesnice jako ves existovat a spojila se s Libčicemi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letky

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Dříve malá vesnice, nacházející se jižně od Libčic nad Vltavou, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8910
IMG_8918