logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Kněžívka Kozinec

Kosoř

Informace

Městský erb:

800px-Kosor_CZ_CoA.svg

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Obec Kosoř se nachází asi 4 km severně od města Černošice. Původně bylo poblíž Kosoře hradiště, které se nacházelo na místě zvaném na Hrádku. Toto hradiště zde pak existovalo v průběh 11. a 12. století. Následně v průběhu 13. století byla na místě tohoto hradiště založena tvrz. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1310, kdy byl pánem na místní tvrzi rytíř Valtr řečený z Kosoře (Waltherus miles de Cossors). V některých pramenech se objevuje informace, že před tímto rokem se obec jmenovala Kosova Hora. Další zmínka pochází z roku 1342, kdy na zdejší tvrzi seděli Pešek a Oldřich z Kosoře. V roce 1310 náležela část vsi vyšehradské kapitule. Kolem roku 1349 patřila část zbraslavskému klášteru. Jako další páni jsou uváděni roku 1434 Jan Kosoř z Malovic. V roce 1480 po smrti Bohuslava z Kosoře chtěl darovat zdejší ves král Vladislav Vilému Černínovi z Chudenic, ale proti tomuto kroku odvolala Anna manželka Petra z Kosoře a místní zemané z Kosoře. Tento krok měl pak za následek to, že si ves nadále tento rod udržel. Roku 1550 držel ves Vladyka Jakub a roku 1615 Jan Zeman ze Statenic. Roku 1620, kdy byl majetek zabavený pražským kostelům a klášterům držen v rukou povstalých českých stavů, se novým majitelem stal Matyáš z Kosoře (zvaný Matěj Zeman z Kosoře). Po bitvě na Bílé hoře byl však statek s pozemky i usedlostmi navrácen vyšehradské kapitule, která držela ves až do zrušení patrimoniální správy. Kdy přesně zanikla zdejší tvrz nevíme, ale odhady jsou že snad za třicetileté války. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udžela do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 890 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Koso%C5%99

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Poměrně velká obec, nacházející se severně od Černošic, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0019
IMG_9994
IMG_0007
NPP_Černá_rokle
IMG_9988
IMG_9980
IMG_9998