logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Klínec Kněžívka

Kněževes

Informace

Městský erb:

800px-Knezeves_PZ_CZ_CoA.svg

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Obec Kněževes se nachází asi 10 km severozápadně od centra Prahy. Kdy přesně byla tato vesnice založena nevíme, ale jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1088, kdy byla v majetku Vyšehradské kapituly. V době před husitskou revolucí byla tato ves rozdělena mezi Svatojiřský klášter, svatovítskou kapitulu a místním zemanům, kteří se psali s přídomkem z Kněževsi. První písemná zmínka o těchto zemanech pochází z roku 1318. Tito zemané následně založili zdejší tvrz v poplužním dvoře. První písemná zmínka o gotické tvrzi pochází z roku 1383, kdy na tvrzi seděl Šimon z Kněževsi. V roce 1397 patřila tvrz se vsí královskému kuchmistrovi Mikuláši z Kněževsi a následně jej vystřídal Pražský měšťan Jan z Kněževsi. Během tažení krále Zikmunda proti Praze roku 1420, tak Zikmundovo vojsko oblehlo zdejší tvrz. Obránci stáli proti obrovské přesile, a tak se vzdali. Za tento akt byly následně Králem Zikmundem obránci spolu s místním knězem upáleni. V roce 1434 je zdejší statek spolu s tvrzí v majetku Vítka z Landštejna a Želce. Tohoto muže vystřídal roku 1466 Bořivoj z Okoře, po němž zdědila tento statek jeho dcera Kateřina z Klinštejna. Následně v průběhu 16. století zdejší tvrz postupně zpustla a již roku 1575, kdy bratři Fridrich starší a Jan Burian Sezimové z Ústí prodávali toto panství Ctiborovi Služskému z Chlumu a na Tuchoměřicích, je tato tvrz již neexistující. Tímto byla spojena historicky s Tuchoměřicemi. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 626 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEeves_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - dr. František Holec

Dojmy: Poměrně velká obec, nacházející se severozápadně od Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9456
IMG_9512
IMG_9500
IMG_9476
IMG_9467
IMG_9520
IMG_9446
IMG_9434
IMG_9491
IMG_9428
IMG_9458
IMG_9504
IMG_9422
IMG_9468