logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Klínec pomník obětem 1. světové války

Klínec - Rudný důl

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Ačkoliv to na první pohled nevypadá, tak dle archeologických nálezů vyplívá že v okolí Klínce se rýžovalo zlato již v 6. a 5. století před naším letopočtem. První jistá zdejší těžba zlata je datována do 10. století, kdy dle Hasana al Mas’údiho zde probíhala těžba ze zdejších ložisek. Přímo tento rodný důl začal být pravděpodobně těžen ve 13. století ale může být i starší. Nejdříve se těžilo postupným hloubením mělkých děr, které postupně přecházeli v šachty a štoly. Právě ze 13. století zde se nachází většina archeologických nálezů, ale také pinek a dalších stop po těžbě. Právě v této době byla založena hornická středověká osada, která se nacházela v oblasti dne nazývané v Koutech. Tedy přímo navazovala na povrchové dobývky zlata. V roce 1319, když darovala královna Eliška Přemyslovna tuto ves Zbraslavskému klášteru, tak zde jsou zmiňována zlatonosná rýžoviště. O desátky ze zdejší těžby se následně v roce 1323 soudil Zbraslavský klášter s Ostrovským klášterem v Davli. Zdejší těžba ale po konci 14. století postupně utichala, až nakonec skončila a původní hornická vesnice tak zanikla. Dodnes se tak zachovali prohlubně po povrchové těžbě, haldy hlušiny či pozůstatek těžební štoly.

Zdroj: http://www.ascez.cz/publikace/2009/01/

Zdroj: https://publikace.nm.cz/file/1cb9c0c9d958e480579c61b83941995f/17679/129Litochleb_Vol.no20_Issueno2.pdf

Dojmy: Velmi dobře zachovaný pozůstatek místní těžby zlata.

Mapa

Fotografie

×