logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Kabáty Kamenný Újezdec

Kamenný Přívoz

Informace

Městský erb:

800px-Kamenny_p_znak.svg

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Kamenný Přívoz (niem. Steinüberfuhr) je obec nacházející se asi 4 km jižně od Jílového u Prahy. Původně zde na tomto místě byl zřízen přívoz, který byl roku 999 knížetem Boleslavem II. darován do správy kláštera na ostrově u Davle. Samotná osada pak vznikla u tohoto přívozu v 11. století. Tato osada však spadala pod správu majitele Hostěradic. Tento majitel roku 1205 daroval tuto ves právě ostrovskému klášteru. Během Husitských válek se této tehdy vsi zmocnili Pražští měšťané, kteří zastavili tuto ves pánům sídlícím v Lešanech. V roce 1436 jim tento majetek potvrdil císař Zikmund. Tak se tato ves dostala do majetku bratrů Jeroným a Jana Bušků z Čečelic. Následně musel roku 1476 Jan Kobičan z Čečelic, potomek jednoho z těchto bratrů darovat tuto ves novému majiteli Lešanského panství, a to Litvínovi z Klinštejna na Hořovicích. V roce 1520 byla tato ves připojena k týneckému panství pod správou Lidmili z Kinštejna, která tento majetek roku 1536 postoupila Janu Lobkovicovi z Točníku. Tento muž daroval tento majetek pak kapitule sv. Víta na Hradčanech. V roce 1683 byla tato ves opět připojena k Lešanskému panství, kam spadala až do zrušení patrimoniální správy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1 458 obyvatel.

Zdroj: http://www.kamennyprivoz.cz/historie-obce/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%BD_P%C5%99%C3%ADvoz

Dojmy: Větší obec, nacházející se jižně od Jílového u Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1750
IMG_1738
IMG_1768
IMG_1762
IMG_1743
IMG_1744
IMG_1748
IMG_1733