logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Hole u Průhonic Horní Jirčany

Holubice

Informace

Městský erb:

800px-Holubice_(Praha-zapad)_znak.svg

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Obec Holubice se nachází asi 17 km severozápadně od centra Prahy. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1204, kdy ji král Přemysl Otakar I. daroval kanovníkům z Pražské kapituly. Tato kapitula pak držela tuto ves až do roku 1421, kdy byla ves zabaveny Pražany a roku 1426 darována Vokovi z Valdštejna. Po něm držela ves jeho žena Eliška z Uhlišť a Říčan, která tuto ves roku 1429 postoupila druhému manželu a to Mikuláši z Kněževsi. V roce 1547 byla tato vesnice za povstání proti Ferdinandu I. zkonfiskována a darována Florianovi Gryspekovi z Gryspachu a na Kačerově, jehož rod držel ves až do roku 1622. Následně byla vesnice zkonfiskována za účast na Stavovském povstání a roku 1623 zakoupila tuto ves Polyxena z Lobkovic. Tímto krokem se tato ves stala majetkem rodu Lobkoviczů, kterým patřila až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se tato ves stala samostatnou obcí, kterou je do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 089 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Holubice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Zdroj: https://www.holubicekozinec.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Poměrně velká obec, nacházející se severozápadně od Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8721
IMG_8715
IMG_8723
IMG_8742
IMG_8739
IMG_8745