logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Horní Jirčany

Horní Jirčany - pomník nehody baronky Alsterlové

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Pomník Maxmiliány Alsterlové z Astfeldu, rozené Kurcpachové z Trachenburka, se nachází při silnici severozápadně od obce Horní Jirčany směrem na Jesenici po levé straně. Byl postaven v barokním slohu na památku dopravní nehody, která se zde stala roku 1706 a pravděpodobně se jedná o nejstarší pomník věnovaný oběti dopravní nehody na území České republiky. Byl nazýván též německy Pÿramide či Pyramide. 22. prosince 1706 jela Maxmiliána Alsterlová z Astfeldu, manželka svobodného pána Františka Mikuláše, kočárem do Prahy. Mezi Novými Jirčany a Jesenicí se kočár převrhl a hraběnka v kočáře zahynula. Roku 1707 dali manžel, syn a zeť na místě tragické nehody postavit pomník. Roku 1840 byl obelisk opraven pražským arcibiskupem Aloisem Josefem Schrenkem. K této události se pak vážou dvě pověsti, a to:

“Podle jedné pověsti, sepsané a vydané roku 1946 Jiřím Mukem, jela baronka z Vídně do Prahy na slavnost. U Benešova je zdrželo vojsko, které zabralo celou silnici. Po delší době mohli pokračovat a baronka měla kočího pobízet, aby jel rychleji a rychleji, že musí být v poledne v Praze. Když v jirčanském kostelíku zvony zvonily poledne, nestačila už baronka znovu hubovat, protože se koně tak lekli zvuku zvonu a jeho ozvěny z lesa, že prudce zastavili, zadní kolo kočáru se utrhlo a kus cesty jelo setrvačností do příkopu. Na tu stranu se kočár převrátil a ve svých troskách paní Maxmilianu zavalil. Podle plastiky na pomníku baronka nebyla v kočáře, ale vně. Podle jedné zmínky byla usmýkána a při této nehodě si zlomil nohu lokaj, který ji doprovázel. Podle druhé verze jela baronka opačným směrem, z Prahy do jižních Čech, kde chtěla oslavit vánoční svátky na rodinném sídle svého manžela.”

Pomník byl vystavěn jako barokní obelisk tvaru trojbokého jehlanu vysoký přibližně sedm metrů, který je zakončen kamennou koulí s kovovým křížem. Obelisk je do výše dvou metrů obklopen trojbokým podstavcem se segmentovitě vypouklými stranami. V rozích je podstavec ozdobený volutami, nahoře pak římsovím, které je uprostřed polokruhově prohnuté. Nad římsovím uprostřed každé strany byl upevněn kartušovaný štít se znakem. Na prvním štítě byl znak manžela Františka Mikuláše Alsterle z Astfeldu s nápisem „MARITVS“, na druhém byl znak jejího syna Maximiliana s nápisem „MATRI“, na třetím byl znak jejího zetě Jana Josefa Löva z Erlsfeldu s nápisem „SOCRVS“. Tyto štíty se znaky se nedochovaly. Na soklu se též nacházejí vytesané lebky se zkříženými hnáty, které symbolizují vědomí smrti a zmaru. Pomník byl zhotoven z hrubozrnné arkózy karbonského stáří, těžené na Kladensku. Byl celoplošně polychromován a jednotlivé nápisy na něm byly pouze vytesány a již nebarveny, takže jejich čitelnost byla dána kontrastem vysekaného písma a polychromie. Na jaře roku 2015 bylo obcí Jesenice rozhodnuto o opravě pomníku. Práce byla svěřena restaurátorovi Václavu Snížkovi a dne 15. října 2015 byl opravený slavnostně předán obci.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Maxmili%C3%A1ny_Alsterlov%C3%A9_z_Astfeldu

Dojmy: Krásný barokní pomník, který připomíná jednu tragédii.

Mapa

Fotografie

×