logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Dobřichovice Dolní Břežany

Dobříč

Informace

Městský erb:

Dobric_PZ_CZ_CoA

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Obec Dobříč se nachází asi 15 km jihozápadně od centra Prahy. Kdy přesně byla tato vesnice založena nevíme, jisté je že první písemná zmínka o vsi pochází z roku 1205, kdy daroval vladyka Nostislav z Dobříče zdejší dvorec klášteru na ostrově v Davli. Po smrti krále Přemysla Otakara II. Roku 1278 vtrhla do čech Braniborská vojska, která tento klášter spolu s touto vsí vyplenili. Dalšího plenění si tato ves užila v letech 1307 – 1310, kdy zdejší kraj plenila vojska Jindřicha Korutanského. V roce 1420 byl klášter husity vypálen, a tak král Zikmund zkonfiskoval klášterní majetek spolu s touto vsí. Tuto ves následně daroval Hospřidovi z Hostivice, který ji získal roku 1436. Do konce 15. století získal tuto ves opět do majetku klášter, který roku 1502 pronajal tuto ves manželům Václavovi a Anně. Tito ale řádně neplatili, a tak byl statek pronajat Janu Číchovi a od roku 1536 Janu Křížkovi. Klášter pak tuto ves držel až do roku 1619, kdy mu byla ves zabavena rebelujícími stavy a prodána JIndřichovi Šťastnému Homotovi z Harrasova. V témže roce pak ještě dvě zdejší chalupy patřili Staroměstskému měšťanu Matouši Michalovému. Po bitvě na Bílé hoře byl zdejší majetek zkonfiskován a navrácen do rukou kláštera. Klášter následně roku 1622 pronajal tuto ves paní Kunhutě Kunšové z Berbisdorfu. Tato žena zdejší dvůr zadlužila a následně odešla za hranice. V průběhu třicetileté války byl zdejší dvůr se vsí vypálen. V roce 1710 zakoupil část této vsi opat Kotterovský a připojil ji tak ke Svatovítské kapitule. V roce 1785 byl ale Svatojánský klášter zrušen a jeho majetek rozprodán. V roce 1790 tak zakoupil zdejší statek hrabě Sweets-Sporck. Po tomto muži se zdejší majetek dostal do rukou císaře, kde byl až do zrušení patrimoniální správy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Zbuzany a v roce 1880 samostatnou obcí, kterou je do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 437 obyvatel.

Zdroj: https://www.dobric-pz.cz/historie-obce/d-1022/p1=52

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%99%C3%AD%C4%8D_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Dojmy: Malá obec, nacházející se jihozápadně od Prahy, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9743
Snímek z 2021-07-25 08-06-22