logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Dolní Jirčany kaple sv. Jana Nepomuckého pomník obětem 1. světové války

Dolní Jirčany - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Tento kostel byl postaven v ranně gotickém slohu někdy kolem roku 1186, kdy držel tuto ves vladyka Velík z Jirčan. Svůj původní gotický vzhled si kostel zachoval až do 19. století. Právě v roce 1877 byl tento kostel přestavěn a rozšířen v neorománském slohu. Právě v této přestavbě byla přistavěna současná loď kostela a zvonová věž. Dodnes se z původního gotického kostela se zachovala sakristie a část presbytář. V této podobě se tento kostel zachoval do současnosti.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-vaclava-dolni-jircany

Zdroj: https://www.nockostelu.cz/kostel/589/

Dojmy: Zajímavý kostel, který je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

×