logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Dobřichovice dům čp. 148 kaple sv. Judy Tadeáše

Dobřichovice - dům čp. 434

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Tato zajímavá vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn jako přízemní obytná stavba, která je součástí zámeckého areálu a pravděpodobně sloužila k ubytování služebnictva velmistrů řádu křižovníků s červenou hvězdou. Dodnes si pak tato usedlost zachovala svůj původní malebný vzhled.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×