logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Dolní Břežany kaple sv. Anežky pivovar

Dolní Břežany - kaple sv. Máří Magdaleny

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Tuto krásnou kapli, která navazuje na zdejší zámek nechal vystavět kardinál František Schönborn. Kaple byla vystavěna v pseudorománském slohu v letech 1885 – 1887 podle plánů architekta Karla Rösnera. Kaple byla tímto kardinálem dne 17. dubna 1887 slavnostně vysvěcena. Uvnitř kaple je pak umístěn renesanční oltář, nad kterým se nachází plastiky Krista s Máří Magdalenou, Pannou Marií, Jana Nepomuckého, Jana Evangelisty a Františka z Pauly. V průběhu 2. poloviny 20. století však tato kaple přestala být udržována a postupně chátrala. Kaple tak začala sloužit jako skladiště. Sochy světců tak byly postupem času zničeny. Nakonec se však kaple dočkala někdy na počátku 20. století rekonstrukce, a nakonec sem byly umístěny roku 2020 repliky původních soch.

Zdroj: http://www.dolnibrezany.cz/kaple-sv-mari-magdaleny/d-5505/p1=11054

Dojmy: Malebná kaple, kam jsem bohužel nenahlédl dovnitř.

Mapa

Fotografie

×