logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Černošice kaplička kostel Nanebevzetí Panny Marie

Černošice - kaplička Zvěstování Panny Marie

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Tato barokní výklenková kaplička byla vystavěna pro mě neznámým autorem roku 1727, jak dokládá letopočet na kapličce. V roce 1930 byla tato kaplička rekonstruována na náklady Anny Šípkové, ale v průběhu 2. poloviny 20. století tato kaplička pravděpodobně postupně chátrala. Nakonec se pak dočkala buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnovy.

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:V%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_Panny_Marie_(%C4%8Cerno%C5%A1ice)

Dojmy: Krásná drobná kaplička, o které jsem bohužel v době mé návštěvy nevěděl.

Mapa

Fotografie

×