logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Chrášťany socha sv. Jana Nepomuckého

Chrášťany - zámek Chrášťany

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V roce 1227 je tato ves zmiňovaná jako majetek Benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, který vlastnil část této vsi. Dále se v této vsi nacházela zemanská část a část manská, která náležela k hradu Křivoklátu. V roce 1318 je zde zmiňován zeman Cunrat z Chrášťan, o kterém ale nevíme vůbec nic. V roce 1391 je pak zmiňován zeman Smil z Chrášťan, který vlastnil také dům na Novém městě Pražském. Církevní část vsi následně je zmiňována v roce 1378 v majetku Pražského Arcibiskupství, což mělo za následek, že tuto ves držel nepřímo Jan Očko z Vlašimi, po kterém převzal Arcibiskupství Jan z Jenštejna, kterého vystřídal roku 1396 Olbram ze Škvorce, roku 1402 Zbyněk Zajíc z Házmburka, v roce 1411 Albik z Uničova a posledním arcibiskupem, který držel tuto ves, byl Konrád z Vechty. Tento arcibiskup se přidal k husitskému hnutí, a byl tak vyobcován z církve. Co se týče světské části vsi, tak jejím majitelem se stal roku 1420 Zdeněk ze Šternberka, který byl zarytým katolíkem. Posledním potomkem tohoto rodu, který držel tuto ves byl Ladislav ze Šternberku, který v roce 1507 zapsal tuto obec Kapitule sv. Víta na Pražském hradě. V letech 1540 – 1542 zakoupil část této obce od rytíře Lévy z Brozánek zdejší dvůr se dvěma poustkama Jan z Půchova. První písemná zmínka o zdejší tvrzi pak pochází z roku 1545, kdy zakoupili manský statek Služští z Chlumu od Pavla Lívy z Brozánek, který byl věřitelem zadluženého Floriána z Půchova. Samotná tvrz byla však postavena neznámo kdy, ale pravděpodobně byla postavena Služskými z Chlumu. Ctibor Služský následně v roce 1559 zakoupil zbylých pět částí této obce. V roce 1597 však tento rod tuto obec prodal Vratislavu Trmalovi z Toušic, který ji postoupil Václavu Údrčskému z Údrče. Václava již v roce 1603 vystřídala jako majitelka Kateřina Hornátecká ze Škrovádu a po ní se zde usídlila Robmhápová ze Suché a nakonec se zde usídlil rod Čábelických ze Soutic, od kterých ji roku 1629 zakoupil Jan Redlfester z Vildrštorfu. Bohužel již v roce 1631 byla tato vesnice spolu s dvory a tvrzí vypleněna saskými vojsky. Takto zpustlou obec prodal Jan Budišinskému kanovníkovi a faráři v České Kamenici Václavu, Karlu ze Švarcpachu, který ji proda již roku 1650 Polyxeně ze Šternberka. Již v roce 1654 zakoupil ale tuto ves s tvrzí Karel Libštejnský z Kololwrat a v roce 1667 zakoupila tuto tvrz Kapitula Pražského hradu, která následně spojila celou ves v jedno panství. V této době již byla tvrz obnovená. Na počátku 18. století tak bylo zřízeno panství Chrášťany a v průběhu 18. století byla původní tvrz přestavěna na barokní zámek. Tímto krokem získal zámek v podstatě svůj současný vzhled. Kapitula v průběhu 19. století nechala tento zámek opravit, ale již v roce 1948 byl zámek kapitule zkonfiskován a začal sloužit místnímu JZD, za kterého poměrně sešel a začal sloužit jako byty. V mapách z roku 2018 pak je tento zámek poněkud sešlý.

Zdroj: https://www.chrastanyuprahy.eu/historie-obce/ds-5316

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - Dr. František Holec

Zdroj fotografie: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - Dr. František Holec

Dojmy: Zámek s velmi bohatou historií, který jsem bohužel nenavštívil, jelikož jsem nevěděl, kde se nacházel.

Mapa

Fotografie

×