logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Chýnice dům čp. 37 kaple

Chýnice - Hladkovský mlýn

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Kdy byl tento mlýn založen nevíme, ale dle pověsti byl tento mlýn navštíven již císařem Karlem IV. Jisté je že první písemná zmínka pochází ze dne 27. srpna 1677, kdy byl tento několik let pustý, a tak byl prodán Václavu Hladkému z Berouna. Tento muž nechal následně mlýn pravděpodobně barokně obnovit, ale již v roce 1680 mu na mor zemřela manželka a tři dcery. V roce 1682 mu následně zemřel syn. Rod hladkých však držel až do počátku 18. století, kdy zemřel Jakub Hladký ve 28. letech a vdova Zuzana si vzala roku 1720 Jiříka Jelínka z Podkopanského mlýna. Rod Jelínků držel tento mlýn až do roku 1816, kdy byl prodán manželům Josefu a Kateřině Pohorským. Již v roce 1820 se ale opět majitelem mlýna jak Jan Jelínek, a tak držel tento rod mlýn až do dne 29. 10. 1903, kdy Karel Jelínek prodal mlýn manželům Josefu a Marii Svobodovým. V roce 1911 je již zmiňováno že tento mlýn již několik let nemlel. Rod Svobodových tento mlýn držel až do roku 1948, kdy byl zestátněn a v roce 1950 se stal majitelem tohoto mlýna studen Müller, který zde hledal poklady a mlýn byl tak postupně zničen a proměněn na současnou zříceninu.

Zdroj: http://vodnimlyny.cz/de/mlyny/estates/detail/5214-jelinkuv-karlstejnsky-hladky-hladkovsky-mlyn

Zdroj zapůjčených fotografií: https://mapy.cz/s/famerokuza

Dojmy: Krásný pozůstatek mlýna, který jsem bohužel nenavštívil, jelikož jsem o něm v té době bohužel nevěděl.

Mapa

Fotografie

×