logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Březová Buš

Břve

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Břve byly dříve vesnicí, a v současnosti jsou jižní částí města Hostivice. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1158, kdy daroval král Vladislav I. v této době ještě kníže Vladislav II. tuto ves Valdsaskému klášteru. Již v roce 1184 je zde zmiňován poplužní dvůr, který právě tento klášter spravoval. Po Valdssaském klášteru získal tuto ves s dvorem Plaský klášter, který jej na počátku 14. století prodal Pražskému měšťanu Fridrichu Bavorovi. Na konci 14. století se tato ves stala majetkem Rokycanských. Kdy však byla založena zdejší ves je nejisté, jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1428, kdy je zmiňována jako vypálená. Po smrti Janka Rokycanského získala tuto ves jeho žena Anna ze Chval, která se znovu provala za Oldřicha Medka z Valdeka, který byl komorníkem královny a místopurkrabí Pražského hradu. Jeho rod následně držel Břve až do počátku 16. století, kdy se zdejšími majitelem stal rod Chrtů ze Rtína. Již v roce 1534 je pak zdejší tvrz zmiňována jako pustá. Na konci 16. Či počátku 17. století byla tato tvrz obnovena, a roku 1614 prodal Jiřík Údrčský z Údrče a na Třebívlicích spolu se sourozenci zdejší tvrz se dvěma dvory a vsí Gothardovi Žďárskému ze Žďáru, který tuto ves připojil k panství Hostivice, jehož osudy následně vesnice postupem času sdílela. Někdy v průběhu třicetileté války celý zdejší dvůr spolu s tvrzí beze zbytku zanikl. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Litovice, kam spadala až do roku 1950, kdy byla sloučena se současným městem Hostivice, jehož součástí je do současnsoti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ve

Zdroj: http://www.hostivice.eu/historie-mesta/d-409945/p1=4553

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Dr. František Holec

Dojmy: Malá dříve vesnička, nacházející se v jižní části města Hostivice, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9642