logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Buš dům čp. 41 kaple

Buš - dům čp. 53

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Tato usedlost byla vystavěna jako špýchar v 1. polovině 19. století. Špýchar je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843. Pravděpodobně v průběhu 19. století či na počátku 20. století byla k tomuto špýcharu přistavěna hospodářská stavba a vjezdová brána. Samotný špýchar byl následně buď v 20. Či v 1. dvacetiletí 21. století přestavěn na současnou obytnou usedlost. Špýchar byl postaven jako patrová stavba postavená z lomového kamene a krytá polovalbovou střechou s věžičkou. V této podobě se zachoval i do současnosti.

Zdroj: https://www.obecbus.cz/assets/File.ashx?id_org=1625&id_dokumenty=2959

Dojmy: Zajímavá stavba, která dominuje této vsi.

Mapa

Fotografie

×