logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinohrady vila Josefa Janečka Viniční altán

Vinohrady - vinice

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Na pozemcích parku se původně nacházely vinice, založené na zdejších slunných stráních ve 13. století. Pevné základy této lidské činnosti však dal až Karel IV. ve 14. století, který se díky svým častým návštěvám ve Francii seznámil s vinohradnictvím a vinařstvím francouzským. Karel IV. nechal také ze zahraničí dovézt ušlechtilou vinnou révu. První zmínky o zdejším území najdeme z roku 1323, kdy Albert Štuk, měšťan Starého Města pražského, koupil zdejší vinici od opata vilémovského kláštera Jaroslava. Další vinice na území dnešních Havlíčkových sadů patřila počátkem 15. století německým křižovníkům od kostela sv. Benedikta na Starém Městě. V roce 1409 ji od nich koupil s potokem i břehy Petr Meziříčský, měšťan Starého Města a dostala podle něj také jméno Meziříčská. Další malá vinice, která se zde nacházela, se jmenovala Budějovická, nazývaná též Klínek. V roce 1433 ji měšťan Smil Budějovický převedl v rámci dluhů řezníkovi Mikuláši Šerlinkovi. Další vinice se nazývala Cášská. Území se nevyhnulo válečným událostem. V roce 1420 zde pobývalo vojsko před bitvou pod Vyšehradem. Další zkázu znamenal pobyt vojáků v roce 1448, nepřátelská vojska zde stanula také během třicetileté války a také během válek o rakouské dědictví. V 60. letech 19. století koupil od Lumbeho Dolní Landhausku Moritz Gröbe, následně v roce 1870 koupil i Horní Landhausku a k tomu i části některých zahrad v okolí (vinice Vondračku, Hamáčkovku a Gründwaldku) a rozhodl se na pozemcích vybudovat stavební a krajinářské dílo, které by mu zajistilo věčnou památku. Památkově chráněná vinice je pozůstatkem bývalých „Hor viničných“. V současné rozloze byla založena při stavbě areálu, v příkrém svahu navýšeném navážkou z vinohradského tunelu. Při vinici byly ve východní části zřízeny též vinné sklepy, jako jejich základ posloužily sklepy pod původní usedlostí Horní Landhauska. Zastřešení sklepů bylo provedeno provizorně, Gröbe zjevně počítal s navýšením ještě o jedno patro, toto navýšení se ale nikdy neuskutečnilo.[24] Před otevřením sadů veřejnosti v roce 1906 dostala vinice samostatné oplocení a později došlo k pronájmu firmě Bradanovič. Vinice se postupně dostávala do špatného stavu a v roce 1926 se uvažovalo o tom, že se zruší a osází ovocnými stromy. Vinici ale převzal sadový úřad a jeho vrchní ředitel Arnošt Černohorský ve spolupráci s vinařem Srbou z Mělníka vinici výrazně zmladil a velmi zlepšil její stav. V roce 1926 ve vinici podsadili 4 000 sazenic a v roce 1935 dalších 2 000 sazenic. Pro nedostatek chlévské mrvy – původního tradičního hnojiva – se od roku 1928 započalo s hnojením pomocí kompostů a kalů z čistírny odpadních vod v Bubenči. Díky těmto zásahům se zvýšila úroda vinice desetkrát.V té době se na vinici pěstovaly následující odrůdy: Burgundské bílé, modré a šedé, chrupka, Portugal, Tramín, Svatovavřinecké, Sylvánské a Ryzlink. Do roku 1933 vedl sadový úřad jak vinici, tak i zpracování hroznů, poté bylo zpracování vína přenecháno firmě Tesařík a Pavela která z nich vyráběla přírodní bílé víno Pražský radniční hrozen a červené Primátorský hrozen. Vinné sklepy v sadech měla tato firma pronajaty do roku 1945. Víno Radniční hrozen původně radnice Prahy využívala pouze pro pohoštění hostů na radnici a jeho kvalita byla označována jako velmi dobrá. Od roku 1938 byl Pražský radniční hrozen i ve volném prodeji. Na etiketě mělo víno ozdobný znak hlavního města Prahy s budovou radnice. Na konci druhé světové války se v části vinice pěstovala zelenina, při bombardování Prahy došlo k poškození vinice, po válce ji opět obnovili, ale její stav se opět postupně zhoršoval – nedocházelo k omlazování a výnosy klesaly. Před rokem 1989 se začalo opět uvažovat o přeměně vinice na ovocný sad. Vinice trpěla též neustálými vandalskými útoky na oplocení i na úrody hroznů. Od roku 1960 se víno z vinice zpracovávalo též v Českých vinařských závodech Praha-Nusle, působících v nedalekém Nuselském pivovaru. V letech 1992–1993 došlo k obnově vinice na náklady Městské části Praha 2. Bylo opraveno oplocení a vysoká terasovitá zeď v severní části a přístupová cesta. Vinice rozlohu 1,7 ha a ročně produkuje 4 000 litrů vína. Pěstují se zde odrůdy Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Dornfelder, Rulandské šedé a Rulandské modré a od roku 1997 se zde každoročně koná Vinohradské vinobraní. Zde vypěstované Víno z Gröbovky je v prodeji například v přilehlém Viničním altánu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Havl%C3%AD%C4%8Dkovy_sady

Dojmy: Malebná vinice, která je připomínkou historie zdejšího území již od středověku.

Mapa

Fotografie

×