logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinohrady Turkova vila vila Josefa Janečka

Vinohrady - Usedlost Vondračka

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla založena někdy v průběhu 17. či v 1. polovině 18. století uprostřed vinic v barokním slohu. Již v této době se usedlost skládala z obytné stavby, hospodářkého stavení a brány se zdí. V polovině 18. století byla tato usedlost zakoupena novoměstským měšťanem a radním Karlem Leopoldem Beptou. Po smrti tohoto muže započlo rozprodávání tohoto majetku, který zakoupil roku 1787 továrník Ignaz Wondraczka. Tento muže nechal upravit drobné hospodářské stavení na obytnou budovu. Následně zakoupil tuto usedlost v roce 1797 podnikatel Jakub Wimmer, který nechal celou usedlost přestavět v roce 1833 v klasicistním slohu. Tímto krokem získala svůj současný vnější vzhled. V roce 1853 se majitelem této usedlosti stal Felix Bílý a po jeho smrti připadla usedlost jeho ženě, která se znovu provdala za Orasku. Na počátku 50. let 20. století se byli majiteli usedlosti Pavel a Arnošt Dietzovi, ale usedlost byla ve velmi špatném stavu, a tak blyo požádáno o její demolici. Tomuto kroku kupodivu zabránil Ústřední národní výbor, což bylo na tuto dobu velmi neobvyklé. Historického průzkumu se ujal roku 1953 historik Vlastimir Vinter a samotnou rekonstrukci vypracoval architekt Jan Feigl v roce 1955. Po dokončení rekonstrukce v roce 1960 odevzdali půvdní majitelé tuto usedlost Obvodnímu podniku bytového hospodářství. Nakonec této rodině byla usedlost navrácena po roce 1990. Celá usedlost se skládá ze tří částí: První je dvoupatrová zděná obytná stavba s věžickou a klasicistními hodinami. Druhou částí je přízemní půvdní hospodářská stavba, která je krytá polovalbovou střechou. Poslední část usedlost je pak ohradní zeď.

Zdroj: https://encyklopedie.praha2.cz/stavba/518-usedlost-vondracka

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/vondracka/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-vondracka-14907584

Dojmy: Nádherná vesnická usedlost, která je zachovaná v husté městské zástavbě.

Mapa

Fotografie

×