logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov Salla Terrena skleník

Smíchov - Sala Terrena

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Na počátku 18. století zdejší vinice spolu s barokní usedlostí byla v majetku hraběcího rodu Popelů z Lobkovic, kteří dali jí její současné jméno. Právě tento rod zde nechal vybudovat tuto barokní stavbu, která sloužila svého času jako jímání zdejšího léčivého pramene. V 19. století bylo k Sale Terreně přistavěno drobné stavení, které sloužilo jako obytný domek. Následně začala tato budova být využívána jako stáj a chlív. Tím postupně začala chátrat, až na počátku 21. století byla v havarijním stavu. Nakonec se městská část rozhodla o celkové rekonstrukci této stavby, a tak byla v letech 2007 a 2010 celkové rekonstruována a zachovala se tak do současnosti. Z původní barokní stavby se zachovala pouze do svahu vsazená sala terrena oválného půdorysu; průčelí má členěné pilastry se slepými arkádami a nikami. Interiér byl zaklenutý kupolí s výsečemi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Popelka_(pra%C5%BEsk%C3%A1_usedlost)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sala-terrena-15211905

Zdroj: http://www.starysmichov.cz/view.php?cisloclanku=2008110022

Zdroj: https://www.gemaart.cz/sala-terrena-na-popelce-praha-smichov/

Dojmy: Zajímavá barokní stavba, která jen tak tak unikla své zkáze.

Mapa

Fotografie

Barokní Sala Terrena nacházející se na Smíchově
×