logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Podolí PP Podolský profil Usedlost Neumanka

Podolí - Ředitelská vila Podolské cementárny

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Tato vila byla postavena jako sídlo ředitele Podolských cementáren, které se v tomto místě nacházeli. Byla vystavěna někdy mezi lety 1871 – 1897 pro mě neznámým autorem v historizujícím slohu. V roce 1932 pak byla k vile přistavěna garáž. Vila sloužila jako sídlo ředitele pravděpodobně až do ukončení zdejší cementárny, tedy do roku 1941. V roce 1950 získal tuto vilu Ústřední národním výbor hl. m. Prahy, který ji přestavěl na mateřskou školu. V 90. letech 20. století zde sídlila Czech British School a následně ji opět získalo v roce 2014 město Praha. Již v roce 2015 bylo zažádáno o její demolici, tu ale odvrátilo prohlášení stavby za kulturní památku. Vila je umístěna do architektonicky komponované terasní zdi pod svahem. Je postavena z cihel na betonových základových pasech. Patrová nepodsklepená budova s podkrovím má výrazně členitý půdorys. Při severním průčelí ji převyšuje dvoupatrová věžička. Na hlavním průčelí jsou lizény a ostění ze sliveneckého mramoru, na ostatních jsou provedeny v omítce. Fasáda hlavního průčelí je tříosá; na prostřední ose předstupuje schodiště a portikus, který je v úrovni patra zakončen malým balkonem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98editelsk%C3%A1_vila_Podolsk%C3%A9_cement%C3%A1rny

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/reditelska-vila-podolske-cementarny-2307306

Dojmy: Velmi krásná vila, která unikla své zkáze.

Mapa

Fotografie

×