logo prehis.cz Cestování okres Most Vtelno socha sv. Floriána

Vtelno - Sýpka

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Původně se v těchto místech nacházel rozsáhlý panský dvůr, který je zachycen již na 1. Vojenském mapování v let 1764 – 1768. Někdy v 1. polovině 19. století vyrostla v tomto panském dvoře tato patrová barokní sýpka zděná pravděpodobně lomovým kamenem. Celá stavba je bohatě zdobená. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války ale převzaly tento dvůr státní statky a dvůr začal pozvolna chátrat. Díky tomu byla většina tohoto panského dvora nakonec v průběhu 2. poloviny 20. století srovnána se zemí a zachovala se tak pouze tato sýpka. Někdy na přelomu 20. a 21. století byla tato sýpka zachráněna. Prošla rekonstrukcí a byla přeměněna na hotel, jako který slouží dodnes.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:44035/5-5341

Dojmy: Nádherná dominantní stavba, která je jen jedinou připomínkou zdejšího panského dvora.

Mapa

Fotografie

×