logo prehis.cz Cestování okres Most Vtelno dům čp. 31 dům čp. 33

Vtelno - dům čp. 32

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento barokní statek byl vybudován v letech 1836 – 1838 podle plánů litoměřického stavitele Octaviana Broggia. V průběhu 1. republiky byl tento statek vyvlastněn církvi a následně jej získala jedna rodina, ale té již na počátku 2. světové války byl tento statek zabaven nacisty. Po konci války se vrátil statek opět této rodině, ale již v roce 1948 byl znárodněn a ona rodina o něj opět přišla. Následně jej využívali státní statky, za kterých celý areál ale pozvolna chátral, až měl být v roce 1979 zbořen, ale naštěstí se do toho vložili památkáři. Statek zachránili a zřídili si v něm zdejší archiv a postupně jej rekonstruovali. Nakonec se statek vrátil v restituci původní rodině.

Zdroj: http://mesto-most.euweb.cz/most/index.php?action=pamatky&sm=1

Dojmy: Nádherný barokní statek, škoda jen že jsem se nemohl podívat dovnitř, ani nakouknout za bránu.

Mapa

Fotografie

×