logo prehis.cz Cestování okres Most Vysoké Březno dům čp. 3 kaple sv. Antonína Paduánského

Vysoké Březno - dvojsocha Bolestného Krista a Panny Marie Bolestné

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tuto barokní dvojsochu vytvořil neznámý autor na zdejší návsi v roce 1744. Na vysokém podstavci je socha jak Krista, tak na druhé straně Panny Marie. Obě tyto sochy jsou téměř spojeny a opírají se o sebe. Na obou stranách je pak vidět německý nápis s datací vytvoření sochy. Obě vrcholové sochy jsou kryty polychromií. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být tato dvojsocha udržována a postupně chátrala, nakonec prošla ve 20. letech 20. století kompletní renovací.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dvojsocha-bolestneho-krista-a-panny-marie-bolestne-14003705

Dojmy: Zajímavé a velmi neobvyklé pojetí dvou soch, tedy alespoň pro mne.

Mapa

Fotografie

×