logo prehis.cz Cestování okres Most Šumná pomník obětem 1. světové války Vodojem

Šumná - továrna Marbach a Riecken

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: V roce 1829 začal v obci stavět podnikatel Wilhelm Marbach ze Saské Kamenice (Chemnitz) textilní továrnu v klasicistním slohu, kde stroje pohánělo vodní kolo. Výroba zde byla zahájena 31. července 1831 Po vstupu společníka do firmy Konrada Rieckena nesla firma název Marbach-Riecken. Rodina Rieckenů se zasloužila o zdejší kulturní život. Konradovi synové byli hudebně nadaní a Heinrich Riecken založil dokonce v Horním Litvínově hudební spolek Mozartův orchestr. V závěru 19. století firmu vedl Wilhelm Riecken (1839–1909), který působil i jako poslanec Českého zemského sněmu. U továrny se nacházel původně obytný dům z roku 1897, který ale nechal továrník Heinrich C. A. Riecken přestavit v secesním slohu roku 1910 podle architekta Adolfa Scharzera. Celá vila byla vybavena luxusním vybavením, jelikož se zde nacházelo podlahové vytápění, centrální vysavač, či pračka s odstředivkou. Okolo roku 1909 se uvádí, že podnik měl cca tisíc zaměstnanců. V roce 1926 proběhla zatím poslední známá přestavba vily, kdy byly balkony zastřešeny dřevěnou přístavbou podle stavitele Rudolfa Knie. Ještě před 2. Světovou válkou pracovala většina obce Šumná v této továrně Za 2. světové války zdejší dělníci narukovali do armády a nahradili je totálně nasazení. Celkem bylo v Šumné v letech 1942–1945 nasazeno 287 cizinců různých národností. Rodina Rieckenů byla v roce 1946 odsunuta spolu s ostatními němci a následně byl v roce 1948 znárodněn a následně nesl podnik jméno Rico. V roce 2006 byla ukončena zdejší textilní výroba. Vila mezitím chátrala, v době mé návštěvy se celý areál továrny s vilou postupně rekonstruoval a nacházel si nové využití.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umn%C3%A1_(Litv%C3%ADnov)

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=10778&PARAM=11&tid=36579&pos=450

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/textilni-tovarna-1251943

Dojmy: Zajímavý obrovský areál, který vypadá že je možná i větší nežli samotná vesnice.

Mapa

Fotografie

×