logo prehis.cz Cestování okres Most Most sloup sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Nepomukcého

Most - socha sv. Anny

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tuto pozdně barokní sochu vytvořil neznámí autor v roce 1829 u obce Chanov. Tuto sochu nechali vytvořit manželé Josef a Františka Franzlovi, jako vzdání díků a úcty k bohu. V roce 1929 byla tato socha renovována Julií Hellerovou. Původně se jednalo o sousoší, kterého byla součástí i socha sv. Jáchyma. V průběhu 2. poloviny 20. století bylo toto sousoší ale velmi silně zdevastováno a již v roce 1970 je socha uváděna jako velmi poškozená a socha sv. Jáchyma byla uváděna jako chybějící. V 80. letech 20. století, jak se rozmáhala zdejší těžba uhlí, a demolice zdejších původních osad, byla tato socha přesunuta z jejího původního místa na současné na Mostecký hřbitov. V roce 2017 prošla socha restaurováním, kterou provedla Markéta Kynclová. V dobé návštěvy zvažovalo město Most, že obnoví celou tuto sochu, a proto se obrátilo na občany, zdali nemají fotografii, toho, jak tato socha vypadala dříve.

Zdroj: http://listy.mesto-most.cz/socha-sv-anny-z-chanova-se-konecne-dockala-restaurovani/d-11498

Dojmy: Podstavec je krásně udržovaný, socha v podstatě také, jen si nese ošklivou památku na minulé století, kdy byla notně poškozena.

Mapa

Fotografie

×