logo prehis.cz Cestování okres Most Most Odpočivný kámen památník obětem stávek z let 1920 a 1932

Most - památník obětem 2. světové války

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento objekt městského krematoria pochází z let 1923-1924 a byl postaven mosteckým stavitelem Ing. Antonem Switilem podle plánů vídeňského architekta Augusta Kirsteina. Vnější forma stavby byla pojata ve stylu klasicistního chrámu s měděnou kopulí a s předsunutým vstupem s antickými prvky. Stavba je dokladem období české individualistické moderny. Hlavní část objektu tvoří čtvercová obřadní síň, která má prodlouženou a půlkruhově zakončenou apsidu s přiléhajícími místnostmi po stranách. Síň je zakončena kopulí. V průčelí budovy stojí na nárožích dva mohutné pylony, které jsou zakončeny válci s reliéfní výzdobou. Mezi nimi je nástupní prostor se čtyřmi dórskými sloupy, v tympanonu je nápis PAX. Nástupní plocha se schodištěm je po stranách doplněna zídkami. Objekt je umístěn v mírném svahu a kaskádovitě je k němu přimknut bazén s reliéfem ženských a mužských postav. Jako krematorium sloužila tato stavba až do roku 1974. Následně prošla několika opravami. Nakonec bylo v 90. letech 20. století rozhodnuto o tom, že zde vznikne mezinárodní památník obětem 2. světové války, a tak již v roce 1998 proběhlo slavnostní otevření. Následně ale začali problémy se vzlínající vodou, díky kterým bylo muzeum uzavřeno a otevíralo se jen příležitostně. V roce 2013 došlo k dohodě mezi městem Mostem a spolkem o znovuvytvořením expozice, a tak byl opraven a dne 12. května 2014 znovu otevřen tento památník. Součástí památníku má být také dohledávající centrum a databanka.

Zdroj: http://www.pamatnik-most.cz/web/index.php/pamatnik

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Památník_obětem_II._světové_války_v_Mostě

Dojmy: Zajímavá stavba, ve které se nachází muzeum, to jsem nemohl navštívit, jelikož jsem přišel pozdě.

Mapa

Fotografie

×