logo prehis.cz Cestování okres Most Mníšek Most

Moravěves

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Moravěves (německy Morawes) je malá vesnice, nacházející se asi 9 km jižně od centra města Mostu. Tato vesnice slovanského původu byla založena neznámo kdy, jako zemědělská obec, ale první písemné zmínky pochází z roku 1333, kdy zdejší vesnice patřila jistému Bořitovi z Moravěvsi., který byl synem jistého Litolda. Dle výkladu jména této obce podle Antonína Profouse je tato vesnice pojmenována po příjmení prvního majitele, tedy Moravovi. Následně se majitelé často střídali, až nakonec v letech 1417 – 1418 zde byli tři majitelé, a to Jan, Václav a Albert. V době husitských válek po bitvě u Mostu, která se odehrála v roce 1421, se této vsi zmocnil Jakoubek z Vřesovic, následně ji zdědili jeho potomci Jan a Jaroš. Ještě v 60. letech 15. století zde stál dvůr rodu Vřesovců. Následně se zdejší ves stala majetkem několika Mosteckých měšťanů, od kterých získalo ves město Most. V průběhu 2. poloviny 16. století vlastnil tuto vesnici jistý Václav Hochhauser z Hochhausu, který ji prodal roku 1595, část městu Most, a to ji připojilo ke svému novému panství Kopisty. Druhou část koupil Vilém Kostomlatský z Vřesovic, ten ji připojil ke svému statku Blažim. Jeho potomek Jan Habart Kostomlatský z Vřesovic prodal statek Blažim Pavlovi Michnovi z Vacínova, tak se tato část Moravěvsi stala součástí panství Bitozeves. Toto panství zakoupil v roce 1671 hrabě Sinzendorf, který jej připojil k panství Postoloprty. Roku 1692 zakoupil toto panství Ferdinand ze Schwarzenberga, a tak rod Schwarzenbergů vlastnil tuto část obce, stejně jako Most tu druhou část obce až do roku 1848, kdy se následně v roce 1850 díky zákonu o obcích stala tato vesnička součástí obce Havraň. V roce 1869, je uváděno že zde žilo celkem 255 obyvatel ve 35 domech, díky tomuto se na konci 19. století vesnice osamostatnila. Ještě v roce 1930 zde žilo 207 obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva, díky kterému je zde v roce 1950 uváděno 181 obyvatel. V 60. letech 20. století byla následně tato vesnička opět připojena k obci Havraň.

Zdroj: http://www.ouhavran.cz/e_download.php?file=data/editor/26cs_1.pdf&original=Historie%20Morav%ECves.pdf

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravěves

Dojmy: Malá vesnička, která má i tak co nabídnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5281
IMG_5275
IMG_5265
IMG_5254
IMG_5261