logo prehis.cz Cestování okres Most Most alegorie Čtyř Živlů Boží muka

Most - Boží muka

Informace

Navštíveno: 28. 2. 2018

Historie: Tato barokní boží muka byla vytvořena v roce 1681 ve vsi Komořany u domu čp. 4 poblíž kaple sv. Anny, a byla obnovena v roce 1882, kde stála až do osudné 2. poloviny 20. století. Kvůli rozšiřující těžbě hnědého uhlí musela vesnice Komořany spolu s dalšími vesnicemi zaniknout, a tak tato boží muka se v 80. letech 20. století stěhovala do Vtelna na pozemek jednoho rodinného domu čp. 37. Během této přepravy se nedochovala původní vrcholová lucerna s křížkem, podstavec hlavice pilíře, ani spodní stupeň. Díky tomuto byla lucerna vyrobená nová z armového betonu. V roce 2005 byla tato boží muka poškozená padajícím stromem, a tak bylo nakonec rozhodnuto a byli předány restaurátorovi Radomilu Šolcovi, který muka opravil a následně byli umístěny na své současné místo u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Na božích mukách je nápis:

„EHREN VNTT DA / NCKBARKEIT DAS / ERSTE VON DER / GRAVSAMEN SEVG / IN SO GEFAHRLICHE / ZEITEN BEHVTET“ “ANNO 1681 DEN / …. “ (zbytek nápisu je nečitelný) „HAT AVF GERI / CHTET WORTEN“ „ECCE CRVCEM / DOMINI FVCITE / PARTES ADVERS / VICIT LEO DE / TRIBV IVDA / AMEN“

Tento nápis by se dal pak dle dochovaného přepisu přeložit takto: „Roku 1681 dne 13. února byli tyto boží muka vztyčeny jako díky Bohu za dohled nad námi a že nás zbavil šedivého jedovatého moru. Nechť tyto boží muka jsou vzpomínkou na tuto událost.“

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1014522

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=14093807&sequence=570&page=23&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: http://www.mesto-most.cz/bozi-muka-z-komoran/d-7240

Dojmy: Zajímavá boží muka, která jsou němým svědkem a připomínkou této tragické události, kdy zdejší kraj ovládl mor.

Mapa

Fotografie

×