logo prehis.cz Cestování okres Most Most Krucifix Krucifix

Most - Krucifix

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento kříž pochází z roku 1766, kdy byl vztyčen neznámým autorem u obce Slatinice. Sokl tohoto kříže je starší, než-li kříž samostatný, původně se na něm nacházely dvě sochy, které se nedochovaly. Tyto sochy postupem času nahradil železný litinový kříž. Když došlo v 80. letech 20. století na postupně likvidování zdejších obcí za účelem těžby, tak byl tento kříž přesunut na Mostecký hřbitov, kde stojí do dnešních dnů.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kriz-13980498

Dojmy: Zajímavý a bohatě zdobený kříž, který se svým způsobem unikátní.

Mapa

Fotografie

×