logo prehis.cz Cestování okres Most Most hradiště Hněvín Kašna

Most - Kasárny

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: O výstavbě nových jezdeckých kasáren, tj. ubikací a jezdecké školy na jižním okraji tehdejšího města pod čtvrtí zvané Zahražany město rozhodlo v roce 1906 a ještě téhož roku se začalo s výstavbou. Město vykoupilo příslušné pozemky nacházející se severně od Žatecké ulice (dnešní ulice Čsl. armády). Stavělo se z tehdy moderního železobetonu, střechy měly ocelovou konstrukci. Budovy kasáren navrhl mostecký stavitel Friedrich Kny, který se údajně inspiroval ve vojenské pevnosti Josefov. Výstavba probíhala v letech 1906-1908 a město na ni vynaložilo částku 1 870 115 korun, 65 haléřů. Do kasáren se v roce 1908 přestěhoval z centra města Dragounský regiment císaře Františka Josefa číslo 1 a kasárna dostala název Nová jezdecká kasárna jubilea císaře Františka Josefa I. Po vzniku Československé republiky se kasárna od roku 1920 stala sídlem 9. střeleckého pluku Karla Havlíčka Borovského V roce 1927 byla kasárna přejmenována na Nové jezdecké kasárny Štefánikovy. V roce 1940 převedlo město kasárna na německý stát. Po válce byla smlouva prohlášena za neplatnou a v roce 1950 byla kasárna převedena na vojenskou správu. V letech 1951-1952 zde sídlil 59. PTP. Po něm kasárnu využíval pluk protiletadlových dělostřelců, který zde zůstal do roku 1977. V roce 1981 byl do Mostu z Dobřan převelen 216. protitankový pluk. Po roce 1990 v kasárnách sídlilo železniční vojsko a v roce 1994 byla kasárna armádou definitivně opuštěna. O areál kasáren projevilo zájem město Most, objevil se i plán využít je jako sídla katedry Vysoké školy báňské. Areál byl nakonec privatizován a rozprodán jednotlivým podnikatelům, kteří dnes využívají většinu budov. Ministerstvo kultury v roce 2007 rozhodlo o zapsání areálu bývalých jezdeckých kasáren na seznam kulturních památek, mj. také proto, aby se předešlo demolici některých objektů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kasárna_Most

Dojmy: Velmi zajímavý a krásný areál, který je volně přístupný, alespoň z venku, pro nedostatek času jsem ale vyfotil pouze jednu budovu.

Mapa

Fotografie

×