logo prehis.cz Cestování okres Most Most Krucifix Křtitelnice

Most - Křížová cesta

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Na Zahražanech stál již od středověku ženský klášter magdalenitek, jež byl zmiňován již v roce 1281, který se díky sošce Panny Marie stal poutním místem. V roce 1756 založil hrabě Johann Gottfried von Schmiedl nadaci 1000 zlatých na zřízení křížové cesty. 700 zlatých mělo být použito na stavbu 14 kaplí a 300 zlatých na jejich údržbu. Základní kámen byl položen nejspíš dne 15. července 1761. Jednotlivá zastavení vznikla podél tehdejší cesty z Mostu do Zahražan. Původně bylo postaveno tradičních čtrnáct zděných výklenkových kaplí s výjevy z Ježíšovy cesty na Golgotu a jeho ukřižování. První kaple se nacházela nad starým pivovarem u křižovatky ulic Na Ptáku (Vogelstange) a Gorenzovy (dnešní Žižkovy). Kaple pokračovaly Gorenzovou ulicí až k budově okresního sirotčince (dnes Nemocnice následné péče). Klášter magdalenitek byl zrušen za Josefa II. a následně byl od roku 1893 postupně demolován, až nakonec byl v roce 1968 srovnán se zemí úplně, avšak křížová cesta zůstala. V roce 1856 byla původní výmalba kaplí nahrazena freskami. Další oprava kaplí proběhla v roce 1912. V roce 1939 vyobrazení obnovil kraslický malíř Franz Gruss. Ve druhé polovině 20. století kaple opět chátraly. Při likvidaci města byly v roce 1970 první čtyři kaple dokonce zbořeny, byť byla křížová cesta 3. května 1958 vyhlášena kulturní památkou. V letech 1990–1991 opravovala polská firma budovu léčebny dlouhodobě nemocných a při té příležitosti částečně opravila i poničené kaple. Poslední rekonstrukce kaplí křížové cesty proběhla v roce 2007 a financovalo ji město Most. Obrazy již obnoveny nebyly, neboť se z původních vyobrazení nic nedochovalo.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_magdalenitek_(Most)

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/kaple-krizove-cesty/d-4416

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Křížová_cesta_(Most)

Dojmy: Krátká křížová cesta, která je díky tomu že zde nejsou mably, je velmi pustá, a je škoda i toho kláštera.

Mapa

Fotografie

×