logo prehis.cz Cestování okres Most Lišnice socha sv. Jana Nepomuckého tvrz Lišnice

Lišnice - sousoší Kalvárie

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Toto barokní pískovcové sousoší nechali pravděpodobně vytvořit majitelé zdejšího panství Údrčtí z Údrče, kteří zdejší panství zdědili, jak dokládají nápisy vyryté po stranách. Toto sousoší vytvořil neznámí autor a bylo vztyčeno roku 1741 u křižovatky směrem ke Koporeči. Oprav se toto sousoší dočkalo roku 1893 a následně také v roce 1903. Po roce 1945 a odsunu německého obyvatelstva přestalo toto sousoší být udržováno a postupně chátralo. Nakonec bylo v průběhu 2. poloviny 20. století přesunuto do areálu zámku a následně někdy mezi lety 2014 – 2018 bylo renovováno a usazeno na současné místo poblíž obecního úřadu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sousosi-kalvarie-13940081

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1014920

Dojmy: Zajímavé a bohatě zdobené sousoší, člověk se divý, jak mohlo takto přežít minulý režim.

Mapa

Fotografie

×