logo prehis.cz Cestování okres Most Lišnice kaple sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Nepomuckého

Lišnice - Pivovar

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento barokní pivovar byl vystavěn někdy mezi lety 1654 a 1704, jelikož na záznamu berní ruly z roku 1654 ještě není zachycen, ale v roce 1704 na soupisu dědičného majetku pro Alžbětu Dorotu Údrčskou z Údrče, je již uveden že v pivovaru jsou pouze dvě opotřebované kádě a chybí varná pánev. Tato šlechtična obnovila zdejší vaření piva a tak tento pivovar začal vařit 90 sudů piva ročně. Již v roce 1789 podle josefínského katastru je uváděno že tento pivovar vyváží 218 sudů ročně, ale v roce 1799 zakoupili tento pivovar tři sedláci z Chebu a za ně pivovar zpustl. Zdejší pivovarnickou tradici zavedl až v roce 1809 chomutovský starosta Jakub Dobrauer a již v roce 1811 zde byl sládkem Jozef Moravský. Již v roce 1861 je uváděno že zdejší pivovar vyprodukoval 1248 nových rakouských věder piva, což je přibližně 706, 25 hl. Když získal zdejší pivovar roku 1866 průmyslník František Preidl, tak jej nechal v roce 1876 rozšířit a modernizovat na vaření 4 100 hl piva. V roce 1889, ale tento muž zemřel a po něm přišel vrchní ředitel skláren v České Kamenici Alois Staňka, díky němuž tento pivovar získal sládka Jana Nečáseka a následně začal produkovat pivo tak, že vyrobil zdejší pivovar dokonce 5 000 hl piva za rok. Což je ale bohužel poslední zmínka o tomto pivovaru, jelikož již v roce 1905 tento areál pivovaru sloužil jako sýpka. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl interiér pivovaru upraven, tak že již není poznat, že jako pivovar sloužil a následně začal pozvolna chátrat. V době mé návštěvy byl pivovar ve velmi zchátralém stavu a začínala se mu bortit střecha, interiér pak sloužil jako místní skládka.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=8622&PARAM=11&tid=27437&pos=450

Dojmy: Zajímavá barokní stavba, která ale bohužel v současnosti velmi chátrá.

Mapa

Fotografie

×