logo prehis.cz Cestování okres Most Lesná Lišnice

Liběšice

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Liběšice (zastarale Libešovice, německy Liebschitz) je malá vesnice, nacházející se asi 2,5 km jižně od Bíliny a 8 km severovýchodně od města Mostu. Liběšice jsou prvně písemně doloženy již v tzv. zakládací listině litoměřické kapituly z roku 1057, kdy vesnici kníže Spytihněv II. daroval nově založenému kostelu sv. Štěpána. Do roku 1848 byly Liběšice součástí panství bílinské větve Lobkoviců. Po roce 1850 se staly osadou obce Želenice v okrese Teplice. V roce 1869 zde žilo dle záznamů celkem 138 obyvatel ve 22 domech. V letech 1896-1935 náležely do okresu Duchcov a poté až do roku 1960 do okresu Bílina. Svého vrcholu, co dopočtu se vesnice dočkala v roce 1930, kdy zde žilo 262 obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka a po ní odsun obyvatel a dosídlení obyvatel z vnitrozemí, díky čemuž klesl počet obyvatel na 200. Následně počet obyvatel už jen více méně klesal. Od roku 1960 se Liběšice nacházejí v okrese Most. Liběšice spadaly do farního obvodu Želenice, v obci byla postavena kaple Nejsvětější Trojice, která je dnes obnovená. Dle sčítání lidu z roku 2011 zde žilo 137 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%9B%C5%A1ice_(%C5%BDelenice)

Dojmy: Malá vesnice, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5763
IMG_5765