logo prehis.cz Cestování okres Most Janov sousoší Ukřižování s Lípami u Božích muk

Janov - zámek Janov

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Původně se na tomto místě pravděpodobně nacházela tvrz, která byla vystavěna v průběhu 14. století. Následně byl na místě tvrze vybudován tento barokní zámek pravděpodobně v roce 1678, kdy vlastnil zdejší ves Michna z Vacínova, který vlastnil zdejší zámek do roku 1772. Následně jej získal rod Kolowratů. Po konci 2. světové války byl zámek zkonfiskován a stal se admistrativní budovou státních lesů, kdy během této doby chátral. V letech 1963 – 1972 byli provedena renovace této stavby. V roce 2003 byl tento zámek bez využití.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=4553

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43051/5-343&binding=0&page=2&pageTypeId=0&itemsPerPage=10&sortedBy=IDENT_PHOTO&sortDirection=DESC

Dojmy: Zajímavý zámek, u kterého mi přijde že se z něj stala zahrádkářská kolonie.

Mapa

Fotografie

×