logo prehis.cz Cestování okres Most Janov Milník sousoší Ukřižování s Lípami u Božích muk

Janov - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Tato zajímavá barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena v roce 1695 pravděpodobně Brokoffovskou sochařskou dílnou na náklady Michny z Vacínova. Socha byla na tomto místě vztyčena 1 prosince jak dokládá zápis na podstavci 1 DECMB. Je zde také datum 1. května, ale to dle mého názoru bude kdy začala na tomto objektu dílna pracovat. Toto jedna z nejstarších soch sv. Jana Nepomuckého v tomto regionu. Celá socha je pojata pro zdejší region netypicky, a to proto že u světce klečí žebrák, který k němu vzhlíží. V roce 1735 prošla tato socha renovací, jak dokládá nápis na podstavci. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala socha pravděpodobně pozvolna chátrat, a tak byla v roce 1975 restaurována restaurátory Pauzerem a Rakem.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43116/5-341

Dojmy: Velmi zajímavá, a svým způsobem unikátní socha.

Mapa

Fotografie

×