logo prehis.cz Cestování okres Most Hora sv. Kateřiny kaple sv. Jana Nepomuckého Mikulášská štola

Hora sv. Kateřiny - kostel sv. Kateřiny

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: V tomto malém městečku stával kdysi dávno dřevěný gotický kostel, o kterém je první písemná zmínka z roku 1450, ale může být klidně i starší. Jisté je že tento kostel je doložen díky kostelním účtům z let 1566 -1590 kdy byl rozšiřován starý hřbitov. Tento kostel pak v průběhu času zanikl. Tento kostel, byl vybudován v letech 1607 – 1612 jako pozdně renesanční luteránský kostel, podle návrhu pro mne neznámého autora na místě původního dřevěného kostela. V tomto kostele byl umístěn zvon, který byl ulit roku 1616 a prozradil nám díky vylitým jménům, že zdejším důlním mistrem byl Jiří Sattler a farář byl Weber. Po bitvě na Bílé hoře nastala po české zemi tvrdá rekatolizace, která se nevyhnula ani tomuto městečku, a tak byl tento kostel roku 1627 vysvěcen jako katolický a začal spadat pod správu jezuitské koleje v Chomutově. Poslední evangelický farář odešel z tohoto městečka v roce 1628 do saského Seiffenu. Když byl zdejším farářem Karel Janek, tak kostel prodělal v letech 1785 – 1786 barokní přestavbu a byla k němu přistavěna věž. Celá tato přestavba dala kostelu svůj současný vzhled. Oltářní obraz sv. Kateřiny namaloval J. Fuchs roku 1785, tento muž se také postaral o výmalbu interiérů roku 1786. Část inventáře se dochovala současná, část pochází z 18. století. Za zmínku stojí kazatelna, která pochází z 2. poloviny 18. století, či hlavní oltář, který vytvořil F. Eschner roku 1926 v historizujícím stylu. V kostele jsou také dochovány varhany z roku 1849. Každý příběh by měl mít svůj příběh, a příběh tohoto kostela tak zatím skončil dne 31. 12. 2012, kdy tento kostel přestal být farním a stal se kostelem filiálním ke kostelu v Horním Jiřetíně.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Kate%C5%99iny_(Hora_Svat%C3%A9_Kate%C5%99iny)

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=9506&PARAM=11&tid=30610&pos=450

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý kostel, zajímavé je že i zmíněný zvon se dochoval do současnosti a nebyl nikdy přetaven.

Mapa

Fotografie

×