logo prehis.cz Cestování okres Most Hora sv. Kateřiny dům čp. 132 dům čp. 238

Hora sv. Kateřiny - dům čp. 152

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení krušnohorského typu bylo vystavěno někdy v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno v mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo vystavěno jako patrová obytná stavba, kde přízemí je zděné, pravděpodobně z lomového kamene, patro je hrázděné a štíty jsou kryty bedněním z ozdobné šindele. V průběhu 2. poloviny 20. století prodělalo toto stavení několik nevhodných úprav, kdy byla k tomuto stavení přistavěna veranda a garáž.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×