logo prehis.cz Cestování okres Most České Zlatníky dvojsocha sv. Antonína Paduánského a sv. Jana Nepomuckého NPR Zlatník

České Zlatníky - kostel sv. Jiří

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: První písemná zmínka o zdejší farnosti pochází ze 14. století. V této době zde pravděpodobně stál nějaký gotický kostel. Následně zdejší kostel byl protestantský a po bitvě na Bílé hoře zanikla v roce 1623 zdejší farnost a kostel byl postupně konvertovaný opět na katolický. Svou farnost získal tento kostel zpět v roce 1694, kdy pravděpodobně byl kostel znovuvybudován v barokním slohu. Z této doby také pochází hlavní oltář se sochami sv. Petra a Pavla, ale také boční oltáře. Kazatelna v tomto kostele pak pochází z 18. století. V roce 1861 byl kostel novorománský přestavěn. V průběhu 2. poloviny 20. století byly do tohoto kostela přesunut inventář z kostela sv. Františka Serafínského z Mostu, který byl kvůli těžbě uhlí zničen. Následně probíhala mezi lety 1976 – 1994 celková rekonstrukce tohoto kostela.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(%C4%8Cesk%C3%A9_Zlatn%C3%ADky)

Dojmy: Zajímavý kostel, který je ve skutečnosti starší, nežli vypadá.

Mapa

Fotografie

×