logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Záhořice hradiště Vladař PR Vladař

Záhořice - pomník Jana Žižky

Informace

Navštíveno: -

Historie: Tento pomník Janu Žižkovi zde nechala roku 1924 vytvořit česká tělocvičná jednota Sokol Lubenec při příležitosti 500. výročí úmrtí tohoto hejtmana. Tento pomník byl pak slavnostně odhalen dne 31. srpna 1924, bohužel ale ještě téhož roku byl pomník německou komunitou zničen, a tak roku 1927 nechala tělocvičná jednota vybudovat nový pomník, který byl složen ze tří mohutných kamenů a bronzovou pamětní deskou. Následně byl pomník znovu předělán a odhalen ve dnech 28. a 29. června 1958. Následně ale přestal pomník být udržován a pomalu chátral a zarůstal křovinami. Na podzim roku 2008 odcizil neznámí vandal původní bronzovou desku, a tak roku 2011 byla na pomník osazená plastová deska s fotografiím původní pamětní desky. A co že se tu vlastně stalo že zde má Jan Žižka pomník? Strhla se tu velká husitská bitva. O této bitvě jsou dochovány záznamy ve dvou kronikách. První záznam se nachází v kronice Vavřince z Březové:

“Ale když přitáhl svrchuuvedený pan z Plavna s několika sty koní, pospíšil Žižka se svým houfem k Žatci; nepřátelé, totiž plzeňské vojsko s panem z Plavna, ho neustále pronásledovali a na pochodě sváděli vzájemně velmi často bojové šarvátky. A když přitáhl Žižka se svými lidmi blízko Žlutic k hoře zvané Vladař, a vyjel na ni se svými vozy a jezdci, obklopil se a své lidi vozy, a připraviv děla, mužně se proti nepřátelům bránil, třebas byl spolu se svými trápen nepohodou povětří, mrazem, vichřicí a hladem. Tři dni však se mužně bránili a nepřátelé neměli volný výstup na horu. A po třech dnech sestoupili pro hlad lidí a koní s hory a mocnou rukou táhli k Žatci; a Žatečtí jim vytáhli naproti a dovedli je až do svého města.„

Druhý úryvek se pak nachází v kronice od neznámého autora, která se jmenuje Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi čeledínu krále Václava:

„Potom Žižka, uzdravený, ale slepý na obě oči, táhl na Plzeňsko. A tu se proti němu shromáždili Čechové a Němci. A tu se Žižka u Plané bil. A když mu bylo velmi těžko, odtáhl plně ozbrojen několik mil. A tu se zbavil nepřátel a odjel s vojskem na velmi vysokou horu. A také tu bylo na obou stranách mnoho padlých."

Podle těchto záznamů lze předpokládat, že první větší střetnutí obě strany svedly u Plané. Není známo, kdo dosáhl vítězství, nicméně po rozhodnutí boje vyrazily táborské oddíly zpět k mocenské základně husitů v Žatci. Za častých potyček s protivníkem prošly přes Bezdružice a Nečtiny a přibližně 5 km jihovýchodně od Žlutic vyhledaly útočiště na vrchu jménem Vladař. Jelikož podle písemných pramenů není možno odhadnout v jakém časovém úseku se pochod zúčastněných vojsk odehrával, nelze také určit, zda tak Jan Žižka učinil aby vyhledal vhodné místo pro noční odpočinek, nebo byl dostižen hlavním protivníkovým vojskem. Na svahu či vrcholu homolovitého čedičového kopce husité postavili vozovou hradbu a tři dny zdařile odráželi protivníkovy útoky. Podle popisu Vavřince z Březové je zřejmé, že trpěli značnou nepřízní počasí, ale tato okolnost hrála v neprospěch i pro jejich protivníka. Větší problém než vichřice a mráz pro husity představoval nedostatek proviantu. Třetího dne se jejich situace patrně stala kritickou a slepý hejtman se proto rozhodl vést protiútok s úmyslem prorazit obklíčení a pokračovat k Žatci. Je pravděpodobné, že přípravy k této úspěšné akci i boj samotný probíhaly až po soumraku, neboť jedině tak mohli husité dosáhnout překvapení a nejefektivnějšího výsledku. Nelze jednoznačně posoudit z jakého důvodu katoličtí páni nepokračovali ve stíhání, je však pravděpodobné, že příčinou byla únava po třídenním boji v těžkých podmínkách. Snad měli také informace o oddílu, jenž husitům vyrazil na pomoc z Žatce. V jeho doprovodu táborité dorazili až do města, kde již na Jana Žižku čekala výzva z Prahy, aby se připojil k tažení proti vojskům druhé křížové výpravy, která se připravovala překročit moravsko-české hranice.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/vyhledavani?q=z%C3%A1ho%C5%99ice%20hradi%C5%A1t%C4%9B%20vlada%C5%99

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Žlutic

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_ve_Žluticích#/media/File:Pomn%C3%ADk_Jana_%C5%BDi%C5%BEky_z_Trocnova.jpg

Dojmy: Pohužel k pomníku jsem se osobně nepodíval, jelikož se nacházel za hustým křovyným porostem, a vypadalo te že se nachází na soukromém pozemku.

Mapa

Fotografie

×