logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Žlutice sloup se sochou sv. Alžběty Smírčí kříž 0121

Žlutice - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Tento vrcholně barokní sloup nechal vytvořit majitel zdejšího manství Ferdinand Hroznata Kokořovec z Kokkořova spolu s městem Žluticemi. Samotný sloup pak vytvořil místní barokní sochař Oswald Josef Wenda podle návrhu malíře Petra Brandla, který byl inspirován Vídeňským morovým trojičním sloupem. Celý sloup pak byl vytvořen v letech 1701 – 1704 a sochař Oswald získal za jeho udělání 950 zlatých od města a 50 zlatých od Johanna Ludwiga Serina z Aychenau. Kámen pak na tento sloup daroval majitel zdejšího panství z jeho kamenolomu u Kamenné Hory. Spolu s Oswaldem Wendou pak na tomto sloupu pracovali také Johann Christoph Perkles, Johann Ferdinand Sperling, Ambros Beruzzi, Johann Rödling, Donat Predesoli a Andreas Solari. Wenda navíc zadarmo na sloup přidal galerii a tři lampy. Roku 1707 byly jednotlivé části sloupu pozlaceny pozlacovačem z Klatov a následně v červenci roku 1712 byl tento dokončený sloup vysvěcen převorem chyšského karmelitánského kláštera P. Fortunasem. Za svůj výdělek si následně Wenda zakoupil zdejší dům čp. 139. První renovace se tento sloup dočkal v roce 1759, kdy jej renovoval Žlutický malíř Josef Grünner. Po velkých požárech v květnu roku 1779 byl zasažen i tento sloup velkou vrstvou sazí a kouřem, ale obec na renovaci sloupu neměla peníze z důvodu oprav zničeného města, a tak obnovu zaplatil kupec Johann Scarsini, který na to najal malíře Johanna Müllera roku 1798. Tentýž malíř se postaral o renovaci sloupu také roku 1853. Roku 1854 bylo kolem sloupu postaveno současné zábradlí s balustrádou a vázami. Další renovace byla provedena dne 1863 a následně roku 1880 zde byli vysázeny čtyři lípy a roku 1886 byl sloup opět restaurován truhlářským mistrem Wenzlem Fischerem.

V srpnu roku 1905 byl sloup opět renovován tentokrát malířem a pozlačovačem Antonem Honaurem s pomocí malíře pokojů Johanna Fischera a klempíře Johanna Jakoba. Pod plastiku sv. Ducha v té době byla uložena plechová schránka s pamětními listinami. Další renovace se sloup dočkal až v roce 1935, kdy jej renovoval sochař Seidl z Teplic, kamenické práce pak provedl kameník Podolak ze Stebna, schodiště upravil kamenický mistr Schwarz ze Žlutic a klempířské práce provedl klempířský mistr Max Jakob ze Žlutic. Dalšího restaurování se sloup dočkal již v letech 1967 – 1970, kdy restaurátorské práce provedli akademičtí sochaři Jindra Tuhá a Oldřich Drahotušský. Zatím poslední rekonstrukce se sloup dočkal v letech 2011 – 2012 k 300. výročí vysvěcení sloupu, o restaurování se tak postaral akademický sochař a restaurátor MgA. Václav Štochl z Třemošné.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice

Dojmy: Nádherný a bohatě zdobený trojiční sloup.

Mapa

Fotografie

×