logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Žlutice pomník obětem 1. světové války sloup se sochou sv. Alžběty

Žlutice - Radnice

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Původně na tomto místě byl postavěn gotický objekt pocházející ze 13. století, na jeho místě byla nakonec vystavěn někdy ve 2. polovině 15. či na počátku 16. století gotický měšťanský dům. Tento dům je poprvé zmiňován v roce 1537, kdy jej zakoupilo město od Any Přesanské a jejího syna Jakuba Paráska z důvodu vytvoření radnice. Následně v roce 1597 byla celá tato stavba renesančně přestavěna. Z dochovaných městských účetních knih vyplývá také zajímavý fakt, že se na radnici prodávali na počátku 17. století sýry z městského statku Mostec. Během dvou velkých požárů v květnu roku 1779 byla zasažena také radnice, a tak v letech 1779 – 1781 byla celá stavba pozdně barokně obnovena. Ale za nedlouho v roce 1837 proběhla klasicistní přestavba vedená stavitelem Josefem Scherbauem z Útviny, která této stavbě dala její současný vzhled. Někdy po roce 1841 pak byli pozdně klasicistně vybudovány nádvorní arkády, které nesly novou pavlač. V letech 1850 – 1854 zabral tuto budovu okresní úřad a katastr nemovitostí a tak se obecní úřad přestěhoval do domu čp. 153 a následně do domu čp. 144. Dne 22. listopadu 1863 bylo rozhodnuto o pořízení radničních hodin, které byli nakonec umístěny na stavbu roku 1870 a vyrobil je hodinář Abel z Bochova. V roce 1905 se dočkala budova radnice renovace a následně v roce 1923 byli provedeny stavební úpravy, během kterého byl nad městským znakem odryt alianční znak Petra KOkořovce z Kokořova a Ludmily ze Švamberka z roku 1578. V roce 1940 se započalo s rekonstrukcí střechy a následně s rozšířením půdních prostor podle stavitele Bayera, ale z rozšíření nakonec z neznámých důvodů sešlo. PO konci 2. světové války se v této budově usídlila vojenská správa, která chtěla snést věž na vrcholu střechy s hodinami, tomu ale vyslovil památkový ústav nesouhlas. Od roku 1964 opět tuto budovu vlastnil městský národní výbor, který provedl v 60. letech 20. století novodobé úpravy fasády. Během této přestavby byli kulaté hodiny nahrazeny čtvercovým. V roce 1982 byla provedena přestavba zadního průčelí během níž zanikly arkády spolu s pavlačí. V roce 1992 proběhla rekonstrukce vstupního průčelí a nakonec v roce 2015 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci stavby, kdy se stavba vrátila zpět do pozdně klasicistního stavu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-radnice

Dojmy: Pěkně udržovaná stavba radnice, která tu již nemusela být v takovém vzhledu jako dnes.

Mapa

Fotografie

×