logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Zlatý Kopec pomník Antona Grögera zaniklá ves Mílov

Zlatý Kopec - štola Johannes

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2017

Historie: Štola Johannes se nachází ve skarnovém revíru Zlatý Kopec, který býval dříve nazýván Kaff. V tomto revíru se těžil především cín, železo, měď a zinek. Celý vrchol kopce Kaff je proto pokryto mnoha stopami po zdejší těžbě a je součástí „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge / Krušnohoří“, který je navrhnuta na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Tato štola je velmi těsně spjata s blízkou osadou Zlatý Kopec, jelikož vznikla stejně jako zdejší osada v 16. století a těžba zde probíhala ručně až do 70. let 19. století. Následně zde byl prováděn hornický průzkum ve 20. letech 20. století a v 50. – 60. letech 20. století. Tato štola je unikátem, kde je zachovaný komplex historických důlních děl spolu s ručně vyrubanými prostory o rozměrech 60 x 20 m a výšce 10 – 12 m, která nemá ve světě skoro žádné obdoby.

Zdroj: http://www.stolajohannes.cz/cs/stola.html

Dojmy: Velmi pěkná prohlídka, i když trochu náročná. Mohu vřele doporučit. Jen vstupné do štoly Johannes je nutno zakoupit v Božím Daru.

Mapa

Fotografie

×